Η PNR Italia λαμβάνει πιστοποίηση ATEX για πρόσθετες συσκευές πλυσίματος δεξαμενών

17
Η PNR Italia λαμβάνει πιστοποίηση ATEX για πρόσθετες συσκευές πλυσίματος δεξαμενών

Το ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια τρεις συσκευές πλυσίματος δεξαμενών από τη σειρά μας είναι πλέον συμβατές με ATEX.

UBC Μ, UBD Sκαι UBT προσθέστε τα ήδη συμβατά UBA, UBC, UBD, UBF, UBF-A και UBF-S.

ATEX («Ατμόσφαιρα εκρηκτικά») αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/ΕΕκαθορίζοντας τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για εξοπλισμό και συστήματα προστασίας σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Σε ορισμένες εφαρμογές όπως η βαφή με ψεκασμό, η χημική παραγωγή, η κοπή ξύλου και η επεξεργασία αλευριού, μπορεί να απελευθερωθούν στον αέρα δυνητικά εκρηκτικά αέρια, σκόνη ή ατμοί.

Εάν αυτές οι εκρήξεις προκαλούσαν επίσης ζημιά στον εξοπλισμό, οι κίνδυνοι θα ήταν πολύ μεγάλοι. ο Ως εκ τούτου, η οδηγία ATEX στοχεύει στην πιστοποίηση όλων εκείνων των εξοπλισμών (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών πλυσίματος δεξαμενών μας) που είναι κατάλληλοι και ασφαλείς για χρήση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα.

Schreibe einen Kommentar