Καλύτερο Πλαίσιο Ανάπτυξης Έργου με γρήγορο ρυθμό

15
Καλύτερο Πλαίσιο Ανάπτυξης Έργου με γρήγορο ρυθμό

Ο καθορισμός ενός κύκλου ζωής σημαίνει τον καθορισμό ενός σταθερού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θεωρείτε κατά προσέγγιση ότι η εφαρμογή θα ολοκληρωθεί. Σπάστε αυτό το χρονικό πλαίσιο στο μισό και πάρτε το πρώτο μισό και σπάστε το σε περαιτέρω σημεία ελέγχου/ορόσημα. Αυτά τα ορόσημα πρέπει να είναι τα εξής:

Η διαμόρφωση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται από τα ανώτερα άτομα ή/και τους επικεφαλής της ομάδας σε συνεργασία. Είναι πρώιμη κύρια εργασία σχεδίασης, από την οπτική γωνία του χρήστη. Καθορίζει τι κάνει ένα χαρακτηριστικό. Είδος ιδιωτικής πρώιμης σκληρής δουλειάς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Θέτοντας όρια
 • Ακατέργαστα στοιχεία
 • Αντιμετωπίστε τους κινδύνους και τις τρύπες των κουνελιών

Δεν πρέπει να είναι πολύ αδιαφανές και όχι πολύ σταθερό ώστε να μην μπορεί να αλλάξει.

Ο καθορισμός των ορίων σημαίνει τον καθορισμό ενός χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα γίνει όλη η αρχική εργασία και θα καταστεί σαφές εάν η εφαρμογή είναι παραδοτέα ή όχι. Ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιες οι βέλτιστες πρακτικές; Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτεραιότητες εργασιών σε αυτή τη φάση, εργασίες υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας.

Χρησιμοποιήστε την τεχνική του breadboarding για τραχύτητα των στοιχείων. Μην τα πλαισιώνετε ακόμα, αντίθετα, σχεδιάστε το πρόχειρο σχέδιο και τα σκίτσα σε χαρτί ή σε λευκό πίνακα. Χρησιμοποιήστε την προσέγγιση «KISS (Keep it simple, stupid!)». Λάβετε επίσης υπόψη τον σταθερό χρόνο και την προσέγγιση μεταβλητού εύρους. Πρέπει να αλλάξουμε τις προσεγγίσεις για να κάνουμε κάτι σε καθορισμένο χρόνο, ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε το εύρος της εφαρμογής αντί να επεκτείνουμε το αρχικό χρονικό πλαίσιο που έχουμε ορίσει. Να θυμάστε ότι το «καλό» είναι σχετικό. Θα πρέπει να υπάρχουν τρία εξαρτήματα στο breadboarding

 • Μέρη: Πράγματα στα οποία θα πλοηγηθείτε π.χ. οθόνες, μενού διαλόγων και αναδυόμενα παράθυρα.
 • Affordances: Πράγματα στα οποία μπορούν να ενεργήσουν οι χρήστες π.χ. κουμπιά, πεδία κ.λπ.
 • Γραμμές σύνδεσης: Δείξτε πώς οι οικονομικές δαπάνες μεταφέρουν τους χρήστες από μέρος σε μέρος.
 • Αντιμετωπίστε τους κινδύνους και τις τρύπες των κουνελιών

Αναζητήστε και ανακαλύψτε όλες τις τρύπες των κουνελιών και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Προσέξτε τις τσάντες αρπαγής και σε αυτό το στάδιο. Ένα ενδεικτικό σημάδι της τσάντας αρπαγής είναι η ετικέτα „2.0“. Αλλάξτε ή μειώστε το εύρος της εφαρμογής ή/και αναδιαμορφώστε την εφαρμογή εντελώς χωρίς να χάσετε άλλο χρόνο. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε επίσης να αναβάλετε την ιδέα. Εάν μετά την προπόνηση πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι καθόλου δυνατό.

 1. Wireframing

Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση της εφαρμογής, διαμορφώστε τις ιδέες και τα σχέδιά σας. Τώρα μπορείτε να συνεργαστείτε με τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές.

 1. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Μετά την ενσύρματη διαμόρφωση του σχεδίου, το πιο σημαντικό δομικό στοιχείο της εφαρμογής είναι ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Κάντε τα καλύτερα μυαλά να καθίσουν μαζί και με βάση τον σχεδιασμό του breadboard και τα wireframes, υπολογίστε τη δομή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.

 1. Σχεδιασμός/Ανάπτυξη

Αφού ολοκληρωθεί το μέρος του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων, προχωρήστε στην ανάπτυξη της εφαρμογής και στη ζωή της. Εστιάστε στην ολοκλήρωση των εργασιών υψηλής προτεραιότητας πρώτα και κάντε τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό. Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας σε άχρηστα και όχι και τόσο σημαντικά πράγματα.

 1. Δοκιμές

Μετά την ανάπτυξη, το πιο σημαντικό μέρος πριν από την παράδοση του έργου στον πελάτη για αξιολόγηση είναι η δοκιμή. Μόλις ολοκληρώσετε ένα κομμάτι του έργου, δοκιμάστε το και δείτε εάν αυτό σας δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή όχι.

 1. Ανατροφοδότηση

Αφού ολοκληρώσετε την επιτυχή δοκιμή, στείλτε το έργο για έλεγχο και λάβετε τα σχόλια από τον πελάτη και επαναλάβετε τη διαδικασία από το 4.

Schreibe einen Kommentar