Ομάδες Διανομέων Εξοπλισμού AED και FWEDA για συγχώνευση

6
Ομάδες Διανομέων Εξοπλισμού AED και FWEDA για συγχώνευση

Στις 15 Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αντιπροσώπων Εξοπλισμού Far West ψήφισε υπέρ της επικύρωσης μιας συγχώνευσης με τους Associated Equipment Distributors, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της ένωσης.

Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Η AED αποτελείται από αντιπροσώπους κατασκευών, γεωργίας, εξόρυξης, δασοκομίας, ηλεκτροπαραγωγής και δημοτικού εξοπλισμού. Η συγχώνευση επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της AED να αυξήσει την εκπροσώπησή της στους διανομείς γεωργικού εξοπλισμού, που επί του παρόντος αντιπροσωπεύει το 22% των μελών της, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Η FWEDA απέρριψε μια συγχώνευση με άλλη ένωση πέρυσι, γεγονός που οδήγησε την FWEDA να αναζητήσει μια ευκαιρία με την AED, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα μέλη του FWEDA αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα των πόρων και των πλεονεκτημάτων του AED, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών συγκριτικής αξιολόγησης, της εκπαίδευσης των εργαζομένων, των σεμιναρίων, των τεχνικών αξιολογήσεων και του νομικού συμβούλου. Η AED θα συνεχίσει επίσης να παρέχει κρατικές προσπάθειες πίεσης στις πολιτείες που εξυπηρετούνται από το FWEDA, εκτός από την ισχυρή συνηγορία της σε εθνικό επίπεδο.

Schreibe einen Kommentar